Hajdu, Dorijan, I Drljević, Jelena. " UTICAJ VLADAJUĆIH KOGNITIVNIH KULTURNIH MODELA I VREDNOSTI NA UVREDLJIVE IZRAZE VEZANE ZA FIGURU MAJKE U ŠVEDSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 9 Broj 9 (8 децембар 2018)