Šikanja, Z. 2017 окт 6. MARIJA JANDROKOVIĆ: NEMAČKO-SRPSKI I SRPSKO-NEMAČKI TEOLOŠKI REČNIK. IZDAVAČ: HRIŠĆANSKI KULTURNI CENTAR, BEOGRAD 2007, 301 STR.. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 1:1