Radović Jovanović, Jelena. " OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA ŽANROVA U TV PROGRAMIMA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (6 октобар 2017)