Radović Jovanović, Jelena. " OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA ŽANROVA U TV PROGRAMIMA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 294-305. Web. 22 феб. 2024