Radović Jovanović, J. (2017). OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA ŽANROVA U TV PROGRAMIMA. Komunikacija I Kultura Online, 1(1), 294-305. Preuzeto od https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/233