Jovanović, Slobodan. " U ŽIVOTU JE SAMO SLUČAJ SLUČAJAN: PREVOD PRIPOVETKE DIVNE OČI IVENA HANTERA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (6 октобар 2017)