Jovanović, Slobodan. " U ŽIVOTU JE SAMO SLUČAJ SLUČAJAN: PREVOD PRIPOVETKE DIVNE OČI IVENA HANTERA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 259-271. Web. 19 мај. 2024