Petrović, Miomir. " KATODNE ISTINE. MIROSLAV COLIĆ: AMERIČKI SLON" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (6 октобар 2017)