Petrović, Miomir. " KATODNE ISTINE. MIROSLAV COLIĆ: AMERIČKI SLON." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 250-253. Web. 23 апр. 2024