Đukić Mirzayantz, Marina. " PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 212-221. Web. 19 мај. 2024