Đukić Mirzayantz, M. 2017 окт 5. PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 1:1