Živković, Slađana. " SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (5 октобар 2017)