Živković, Slađana. " SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 197-211. Web. 5 јун. 2023