Živković, S. 2017 окт 5. SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 1:1