Živković, S. (2017). SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU. Komunikacija I Kultura Online, 1(1), 197-211. Preuzeto od https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/217