ŽIVKOVIĆ, Slađana. SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 197-211, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/217>. Datum pristupa: 05 јун 2023