Tasić, Miloš. " UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA STRUČNU MAŠINSKU TERMINOLOGIJU U SRPSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (5 октобар 2017)