Tasić, Miloš. " UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA STRUČNU MAŠINSKU TERMINOLOGIJU U SRPSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 162-182. Web. 5 јун. 2023