Tasić, M. 2017 окт 5. UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA STRUČNU MAŠINSKU TERMINOLOGIJU U SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 1:1