TASIĆ, Miloš. UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA STRUČNU MAŠINSKU TERMINOLOGIJU U SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 162-182, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/215>. Datum pristupa: 29 мај 2023