Ivanović, Branislav. " PROBLEMI KLASIFIKACIJA NEMAČKIH FRAZEOLOGIZAMA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 104-114. Web. 22 окт. 2021