Stevanović, Mirna. " RADŽA RAO: ZMIJA I UŽE. DIJALOG AUTORA, TEKSTA I ČITAOCA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 1 Broj 1 (5 октобар 2017)