Milivojević, AnĎela. " ULOGA TRADICIJE U OBLIKOVANJU LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ROMANU VIKRAMA SETA ODGOVARAJUĆI MOMAK." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 1.1 (2010): 32-53. Web. 29 мај. 2023