Milivojević, A. (2017). ULOGA TRADICIJE U OBLIKOVANJU LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ROMANU VIKRAMA SETA ODGOVARAJUĆI MOMAK. Komunikacija I Kultura Online, 1(1), 32-53. Preuzeto od https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/207