MILIVOJEVIĆ, AnĎela. ULOGA TRADICIJE U OBLIKOVANJU LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ROMANU VIKRAMA SETA ODGOVARAJUĆI MOMAK. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 32-53, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/207>. Datum pristupa: 05 јун 2023