Kostić, Silva, Panić Cerovski, Natalija, I Slavković, Ana. " SLIKA MUŠKARCA I ŽENE U TELEVIZIJSKIM REKLAMNIM PORUKAMA U SRBIJI" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 14 Broj 14 (2 децембар 2023)