Kostić, Silva, Natalija Panić Cerovski, & Ana Slavković. " SLIKA MUŠKARCA I ŽENE U TELEVIZIJSKIM REKLAMNIM PORUKAMA U SRBIJI." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 14.14 (2023): 91-104. Web. 22 феб. 2024