Županović, Mario. " NARATIVNE SUBVERZIJE ROMANA SJEĆANJA NA NERAZVIJENOST EDMUNDA DESNOESA U ISTOIMENOM FILMU TOMÁSA GUTIÉRREZA ALEE" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 14 Broj 14 (2 децембар 2023)