Županović, Mario. " NARATIVNE SUBVERZIJE ROMANA SJEĆANJA NA NERAZVIJENOST EDMUNDA DESNOESA U ISTOIMENOM FILMU TOMÁSA GUTIÉRREZA ALEE." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 14.14 (2023): 211-223. Web. 25 феб. 2024