Županović, M. 2023 дец 2. NARATIVNE SUBVERZIJE ROMANA SJEĆANJA NA NERAZVIJENOST EDMUNDA DESNOESA U ISTOIMENOM FILMU TOMÁSA GUTIÉRREZA ALEE. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 14:14