Županović, M. (2023). NARATIVNE SUBVERZIJE ROMANA SJEĆANJA NA NERAZVIJENOST EDMUNDA DESNOESA U ISTOIMENOM FILMU TOMÁSA GUTIÉRREZA ALEE. Komunikacija I Kultura Online, 14(14), 211-223. doi:10.18485/kkonline.2023.14.14.11