ŽUPANOVIĆ, Mario. NARATIVNE SUBVERZIJE ROMANA SJEĆANJA NA NERAZVIJENOST EDMUNDA DESNOESA U ISTOIMENOM FILMU TOMÁSA GUTIÉRREZA ALEE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 14, n. 14, p. 211-223, дец. 2023. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2023.14.14.11>. Datum pristupa: 25 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2023.14.14.11.