Jovanović, Ana. " STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 13.13 (2022): 93-118. Web. 23 апр. 2024