JOVANOVIĆ, Ana. STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 93-118, дец. 2022. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2022.13.13.6>. Datum pristupa: 17 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2022.13.13.6.