Ivanović, Branislav. " OBELEŽJA MORFOLOŠKE VEZANOSTI FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 13.13 (2022): 63-76. Web. 30 нов. 2023