Milojević, Emilija. " EJDŽIZAM U DISKURSU O STARIMA ZA VREME PANDEMIJE KORONA VIRUSA U SRBIJI" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2021 Broj 12 (19 децембар 2021)