Milojević, Emilija. " EJDŽIZAM U DISKURSU O STARIMA ZA VREME PANDEMIJE KORONA VIRUSA U SRBIJI." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 119-143. Web. 4 дец. 2023