Lazić-Gavrilović, Aleksandra. " MILOŠ CRNJANSKI I TEODOR DOJBLER – NARATIVNA INSCENACIJA SEVERA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2021 Broj 12 (19 децембар 2021)