Lazić-Gavrilović, Aleksandra. " MILOŠ CRNJANSKI I TEODOR DOJBLER – NARATIVNA INSCENACIJA SEVERA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 110-118. Web. 4 дец. 2023