Ivanović, Branislav. " PREPONIRANI GENITIVSKI ATRIBUTI U FRAZEOLOGIJI NEMAČKOG JEZIKA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 97-109. Web. 30 нов. 2023