Danijela, Babić, I Dorijan, Hajdu. " PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2021 Broj 12 (19 децембар 2021)