Danijela, Babić, & Hajdu Dorijan. " PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 12.12 (2021): 23-37. Web. 29 феб. 2024