Danijela, B., & Dorijan, H. (2021). PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 2021(12), 23-37. doi:10.18485/kkonline.2021.12.12.2