DANIJELA, Babić; DORIJAN, Hajdu. PREZENT I KONSTRUKCIJA SKA + INFINITIV KAO SREDSTVA ZA ISKAZIVANJE FUTURSKIH PREDIKACIJA U SAVREMENOM ŠVEDSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2021, n. 12, p. 23-37, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.2>. Datum pristupa: 04 дец. 2023 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.2.