Vojinović, Lidija. " NJEGOŠEV BIBLIOTEČKI KOSMOS Vesna Kilibarda, Jelena Knežević, Njegoševa biblioteka, Akademska knjiga, Novi Sad, 2021." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2021 Broj 12 (19 децембар 2021)