Vojinović, Lidija. " NJEGOŠEV BIBLIOTEČKI KOSMOS Vesna Kilibarda, Jelena Knežević, Njegoševa biblioteka, Akademska knjiga, Novi Sad, 2021.." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 236-238. Web. 30 нов. 2023