Stojković Stojanov, Jelena. " ONE SE NE PREDAJU... (Zdravka Evtimova, Vetar ima zelene oči, Plovdiv, Žanet 45, 2018)" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2021 Broj 12 (19 децембар 2021)