Stojković Stojanov, Jelena. " ONE SE NE PREDAJU... (Zdravka Evtimova, Vetar ima zelene oči, Plovdiv, Žanet 45, 2018)." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 234-235. Web. 24 мар. 2023