Stojković Stojanov, J. (2021). ONE SE NE PREDAJU... (Zdravka Evtimova, Vetar ima zelene oči, Plovdiv, Žanet 45, 2018). Komunikacija I Kultura Online, 2021(12), 234-235. doi:10.18485/kkonline.2021.12.12.15