Pavlović, Mirjana. " MELANHOLIČNI KINEZ U JAPANU: JU DAFUOVO „POTONUĆE”" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2021 Broj 12 (19 децембар 2021)